|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
συσκευές άνω του πάγκου
15080 χρωμέ
Τοποθετείται δίπλα από τον νεροχύτη και συνδέεται σε
κανονική και σε θερμομικτική βρύση με σωλήνάκι και
diverter (διανομέας για φιλτραρισμένο και αφιλτράριστο νερό)

η συσκευή δεν περιέχει φίλτρο

Τιμή 69,50

χρόνος παράδοσης 2-3 ημέρες
15090 λευκό
Τοποθετείται δίπλα από τον νεροχύτη και συνδέεται σε
κανονική και σε θερμομικτική βρύση με σωλήνάκι και
diverter (διανομέας για φιλτραρισμένο και αφιλτράριστο νερό)

η συσκευή δεν περιέχει φίλτρο

Τιμή 42,95

χρόνος παράδοσης 2-3 ημέρες